Politika privatnosti


Brodogradilište Viktor Lenac djeluje na internetskim adresama https://www.lenac.hr  i https://crm.lenac.hr   ("Servisi").

Ova stranica Vas informira o politikama za prikupljanje, korištenje i objavljivanje osobnih podataka kada koristite Servise Brodogradilišta Viktor Lenac i o opcijama koje ste pridodali na Vaše podatke.

Brodogradilište Viktor Lenac koristi Vaše podatke koje ste dostavili za unaprjeđenje Servisa. Korištenjem Servisa pristajete na prikupljanje i korištenje podataka u skladu s ovom politikom.

1.    Definicije

Servisi

Servisi su internetske adrese  https://www.lenac.hr i https://crm.lenac.hr pod kojima djeluje Brodogradilište Viktor Lenac.

Osobni podaci

Osobni podaci označavaju podatke koji se odnose na pojedinca čiji se identitet može utvrditi na temelju tih podataka ili kombinacijom podataka i onih podataka koji mogu doći u posjed Brodogradilišta Viktor Lenac.

Podaci o korištenju

Podaci o korištenju su podaci prikupljeni automatskim putem ili su stvoreni korištenjem Servisa ili infrastrukture na kojoj se nalaze Servisi Brodogradilišta Viktor Lenac (npr. trajanje posjeta stranici).

Kolačići

Kolačići su maleni djelići podataka pohranjenih na Vašim uređajima (osobno računalo, mobitel)

Voditelj obrade

Voditelj obrade označava poslovni subjekt koji može (samostalno ili u suradnji s drugim poslovnim subjektom ili osobom) odrediti za koju svrhu i na koji način će se osobni podaci obrađivati.

U svrhu ove politike privatnosti, Brodogradilište Viktor Lenac je Voditelj obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade označava poslovni subjekt ili osobu koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Brodogradilište Viktor Lenac može koristiti usluge različitih izvršitelja obrade kako bi moglo efikasnije obraditi Vaše podatke.

Osoba (Korisnik)

Osoba (Korisnik) je svaki pojedinac koji koristi Servise Brodogradilišta Viktor Lenac i čiji se osobni podaci prikupljaju.

2.    Informacije o prikupljanju i korištenju podataka

Brodogradilište Viktor Lenac prikuplja nekoliko različitih vrsta informacija za različite potrebe kako bi unaprijedilo svoje Servise.

2.1.        Vrsta podataka koja se prikuplja

Osobni podaci

Dok koristite Servise Brodogradilišta Viktor Lenac, može se od Vas zatražiti da dostavite određene osobne podatke putem kojih Vas se može identificirati ili kontaktirati ("Osobni podaci"). Podaci putem kojih Vas se može identificirati mogu sadržavati ali nisu limitirani na sljedeće:

 •          Adresa elektronske pošte

 •          Ime i prezime

 •          OIB (osobni identifikacijski broj)

 •          Broj telefona

 •          Adresa, županija, regija, država, poštanski broj, grad

 •          Kolačići o podaci o korištenju

Podaci o korištenju

Brodogradilište Viktor Lenac također može prikupljati informacije na koji način se pristupa Servisima i na koji način se koriste ("Podaci o korištenju"). Podaci o korištenju mogu sadržavati IP adresu Vašeg računala, tip preglednika, verziju preglednika, kojoj stranici Servisa pristupate, vrijeme i datum posjeta stranicama, vrijeme koje ste se zadržali na određenoj stranici, jedinstvene identifikatore uređaja kojeg koristite i druge podatke.

Praćenje podataka o kolačićima

Brodogradilište Viktor Lenac koristi kolačiće i slične tehnologije za praćenje aktivnosti na vlastitim Servisima i zadržava određenu količinu tih podataka.

Kolačići su dokumenti koji sadrže malenu količinu podataka u kojima se može nalaziti anonimizirani jedinstveni identifikator. Kolačići se šalju Vašem pregledniku s internetskih stranica i pohranjuju se na Vašem uređaju. Tehnologije koje se također koriste za praćenje su markeri, tagovi i skripte koji prikupljaju i prate informacije za unaprjeđenje i optimizaciju Servisa Brodogradilišta Viktor Lenac.

Vi možete podesiti Vaš preglednik da odbija sve kolačiće ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako podesite Vaše preglednik da odbija sve kolačiće tada postoji mogućnost da neki dijelovi Servisa Brodogradilišta Viktor Lenac Vama neće biti dostupni.

Primjer kolačića koji se koriste:

 •          Kolačići o sesiji.  Koriste se kolačići o sesiji kako bi mogli koristiti Servise Brodogradilišta Viktor Lenac.

 •          Preferencijalni kolačići. Koriste se preferencijalni kolačići kako bi zapamtili neke Vaše postavke.

 •          Sigurnosni kolačići. Koriste se sigurnosni kolačići zbog raznih sigurnosnih razloga.

3.    Podaci o korištenju

Brodogradilište Viktor Lenac koristi prikupljene podatke u različite svrhe:

 •          Za korištenje i održavanje vlastitih Servisa

 •          Kako bi Vas moglo obavijestiti o promjenama na vlastitim Servisima

 •          Kako biste Vi mogli sudjelovati u interaktivnom sadržaju njegovih Servisa ako se za to odlučite

 •          Pružanje korisničke podrške

 •          Prikupljanje i analiza informacija kako bi moglo unaprijediti vlastite Servise

 •          Nadzor nad korištenjem vlastitih Servisa

 •          Detekcija, prevencija i pravovremena intervencija nad problemima tehničke prirode

4.    Pravna osnova za obradu osobnih podataka prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka

Ako ste državljanin zemlje članice Europeske Unije (EU), pravna osnova Brodogradilišta Viktor Lenac za prikupljanje i korištenje osobnih podataka opisana u ovoj Politici privatnosti ovisi o osobnim podacima koji se prikupljaju i specifičnom kontekstu u kojem su prikupljeni.

Brodogradilište Viktor Lenac može obrađivati Vaše osobne podatke zbog:

 •          Potrebe za izvršavanjem ugovornih obveza s Vama

 •          Dobivanja Vašeg odobrenja (privole) da to učinimo

 •          Obrada podataka je u legitimnom interesu i nije u suprotnosti s Vašim pravima

 •          Zakonom je obvezno prikupljati podatke

5.    Pohrana podataka

Brodogradilište Viktor Lenac pohranjuje Vaše osobne podatke samo na period koji je potreban za svrhe koje su definirane ovom politikom sigurnosti. Osobni podaci pohranit će se i koristit će se sve dok se ne zadovolje sve zakonske osnove (npr. ako smo dužni zadržati Vaše podatke kako bi bili usklađeni sa zakonom), rješavanje sporova i kako bi proveli naše zakonske obveze.

Brodogradilište Viktor Lenac će također pohraniti podatke o korištenju za potrebe interne analize. Podaci o korištenju se pohranjuju na kraći period, osim u slučajevima kada ti podaci mogu poslužiti za podizanje razine sigurnosti ili unaprjeđenja vlastitih Servisa ili ako je zakonski definiran duži rok pohrane.

6.    Prijenos podataka

Vaši podaci, uključujući i osobne podatke mogu biti preneseni ili održavani na računalima koja se nalaze izvan županije, regije, države ili nekoj trećoj zemlji gdje zakoni o zaštiti osobnih podataka mogu biti drugačiji od Vaših.

Ako se nalazite izvan Hrvatske i odlučite se dostaviti podatke Brodogradilištu Viktor Lenac, morate znati da se svi podaci, uključujući i osobne podatke prenose u Hrvatsku i tu se obrađuju.

Vaše prihvaćanje ove politike sigurnosti zajedno s dostavom podataka predstavlja Vaš pristanak na prijenos.

Brodogradilište Viktor Lenac će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osiguralo da se podaci koriste na siguran način i da je sve u skladu s ovom politikom sigurnosti te da se prijenos Vaših osobnih podataka i drugih podataka neće dogoditi dok nisu postavljene adekvatne kontrole prijenosa i sigurnosti.

7.    Objava podataka

7.1.        Dostavljanje podataka zakonodavnim tijelima

Pod određenim okolnostima će od Brodogradilišta Viktor Lenac biti zahtijevano da objavi Vaše osobne podatke ako je to po zakonu ili ako to zahtijevaju zakonodavna tijela (npr. sudovi, državne agencije)

7.2.        Zakonske osnove

Brodogradilište Viktor Lenac može objaviti Vaše osobne podatke ako smatra da je to potrebno:

 •          Kako bi se poštivao zakon

 •          Kako bi se zaštitila prava i imovina Brodogradilišta Viktor Lenac

 •          Kako bi se spriječila istraga za mogući štetni događaj povezan sa Servisima

 •          Kako bi se pružila zaštita osoba (korisnika) ili javnosti koji koriste Servise

 •          Kako bi se zaštitilo od odgovornosti

8.    Sigurnost podataka

Sigurnost Vaših podataka je vrlo bitna Brodogradilištu Viktor Lenac, ali niti jedna metoda prijenosa putem interneta i elektroničke pohrane nije 100% sigurna. Brodogradilište Viktor Lenac pokušava primjenom svih trenutno dostupnih mjera osigurati Vaše osobne podatke, ali nije u mogućnosti garantirati apsolutnu sigurnost.

9.    Prava ispitanika prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka

Ako ste državljanin zemlje članice Europske Unije (EU), imate određena prava na zaštitu osobnih podataka. Brodogradilište Viktor Lenac teži tome da poduzme sve dostupne mjere kako bi Vam omogućilo ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako želite znati koje osobne podatke Brodogradilište Viktor Lenac ima o Vama i ako želite da Vas se ukloni iz sustava molimo da nas kontaktirate.

Pod određenim okolnostima imate sljedeća prava:

 •            Pravo na pristup, izmjenu ili brisanjeKada god je to moguće možete pristupiti, izmijeniti ili zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka. Ako niste u mogućnosti to provesti sami molimo da kontaktirate Brodogradilište Viktor Lenac kako bismo Vam pomogli.

 •            Pravo na ispravak. Imate pravo na ispravak Vaših podataka ako su podaci netočni ili nepotpuni.

 •            Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

 •            Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo zatražiti od Brodogradilišta Viktor Lenac da ograniči obradu Vaših osobnih podatka.

 •            Pravo na prenosivost. Imate pravo zatražiti kopiju svih podataka koje Brodogradilište Viktor Lenac ima o Vama u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu.

 •            Pravo na povlačenje privole (odobrenja). Imate pravo povući Vašu privolu (odobrenje) u bilo koje doba, ali samo tamo gdje je ona bila osnova za obradu podataka od strane Brodogradilišta Viktor Lenac.

U slučaju kada želite ostvariti Vaša prava Brodogradilište Viktor Lenac Vas može zatražiti da potvrdite Vaš identitet prije ostvarivanja prava.

Imate pravo žalbe nadležnom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka od strane Brodogradilišta Viktor Lenac. Za više informacija kontaktirajte Vaše nacionalno tijelo zaduženo za zaštitu osobnih podatka unutar Europske Unije.

10.   Izvršitelj obrade

Brodogradilište Viktor Lenac Može koristiti usluge drugih vanjskih pravnih i fizičkih osoba (izvršitelj obrade) kako bi omogućilo pružanje vlastitih Servisa ili kako bi pružili usluge vezane uz analizu korištenja vlastitih Servisa.

Izvršitelji obrade u tom slučaju imaju pristup Vašim osobnim podacima, ali samo u onoj mjeri koja je potrebna kako bi mogli pružiti usluge koje je od njih zatražilo Brodogradilište Viktor Lenac i obvezni su ne objavljivati ih ili koristiti ih u druge svrhe osim one koja je od njih zatražena.

11.   Poveznice na druge internetske stranice

Servisi Brodogradilišta Viktor Lenac mogu sadržavati poveznice na druge internetske stranice. Ako se klikne na takvu poveznicu bit ćete prebačeni na drugu odabranu internetsku stranicu. Brodogradilište Viktor Lenac preporuča da pogledate politiku privatnosti svake internetske stranice koju posjećujete.

Brodogradilište Viktor Lenac nema kontrolu i ne preuzima odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu drugih internetskih stranica ili servisa.

12.   Privatnost djeteta

Servisi Brodogradilišta Viktor Lenac ne odnose se na osobe mlađe od 18 godina.

Brodogradilište Viktor Lenac nenamjerno može prikupiti osobne identifikacijske podatke od osoba mlađih od 18 godina. Ako ste roditelj ili skrbnik i ako znate da je Vaše dijete dostavilo Brodogradilištu Viktor Lenac osobne podatke, molimo da nas kontaktirate. Kada Brodogradilište Viktor Lenac dobije informaciju da su prikupljeni osobni podaci djeteta bez prethodne provjere ili pisanog odobrenja roditelja ili skrbnika poduzet će sve radnje da iste ukloni sa svojih poslužitelja.

13.   Izmjena ove politike privatnosti

Brodogradilište Viktor Lenac s vremena na vrijeme može izmijeniti svoju politiku privatnosti. Kada se dogodi promjena politike privatnosti o istoj ćete biti obaviješteni putem ove stranice.

Brodogradilište Viktor Lenac obavijestit će Vas putem elektroničke pošte ili putem obavijesti na Servisima prije nego što promjena postane važeća i ažurirat će datum početka važenja na početku ove politike privatnosti.

Obavještavamo Vas da povremeno pregledate ovu politiku privatnosti. Izmjene ove politike privatnosti stupaju na snagu objavom na ovoj stranici.

14.   Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja vezana uz ovu politiku privatnosti slobodno nas kontaktirajte:

Elektronička pošta: dpo@lenac.hr